Noorderlicht Prijs 2021 gewonnen!

19 oktober 2021

Wat zijn we blij! We wonnen de Noorderlicht Prijs 2021, uitgereikt door de Stichting Als en Dan. Aan de prijs is een geldbedrag van 1000 euro gekoppeld. We zullen dit bedrag gebruiken voor trainingen voor onze geweldige koorleiders. Bedankt Stichting Als en Dan, we zijn jullie bijzonder dankbaar!

De Stichting Als & Dan wil een positieve bijdrage leveren aan de positie van (ongeneeslijk) zieken, stervenden en ouderen in onze samenleving. Belangrijke doelen zijn: het bespreekbaar maken van de dood, of het stimuleren van die bespreekbaarheid, in zowel de samenleving als in de gezondheidszorg en het bevorderen van het begrip voor ouderen en een waardevolle plek voor ouderen in de samenleving.

Onze Bedside Singers zingen zonder financiƫle vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.