Bedside Singers Leiden staan in magazine van Hospice Wassenaar

Bedside Singers Leiden
20 juni 2022

Zingen om troost te bieden

Sinds kort zijn de Bedside Singers actief in het hospice. Ingrid, Karin, Marieke en Ria zingen rondom het bed of de stoel van de gasten een aantal liedjes. A capella, dus zonder muzikale begeleiding. Naasten, vrijwilligers en verpleegkundigen kunnen aansluiten om mee te luisteren als de gast dat prettig vindt.

De eerste keer dat de Bedside Singers kwamen optreden was er op kamer 3 speciaal voor het optreden een goede vriend van onze gast gekomen om mee te genieten. Aan de andere kant van het bed zat een vrijwilliger. ‘Ga maar iets naar voren zitten, dan kan ik jullie goed zien’, zei mevrouw. De vier singers waren rustig binnengekomen en hadden hun klapstoeltjes rond het voeteneinde van het bed geschikt. Zonder woorden maakten ze contact met de gast. Ingrid Windmeijer stelt de leden van het koor kort voor en vertelt dat de gast zelf kan bepalen hoe lang er gezongen wordt. En stelt de gast meteen gerust: ‘Ik nodig u uit om te ontspannen en toe te laten wat er komt. Emoties zijn welkom. We verwachten geen applaus want we zien het zingen niet als voorstelling maar als manier om te ontspannen. Het mooiste compliment dat u ons kunt geven, is in slaap te vallen.’ 

Dan start het optreden. Karin, Marieke, Ria en Ingrid zingen zacht, liefdevol en aandachtig. De muziek raakt de gast. Haar ademhaling wordt langzamer en dieper. Het is indrukwekkend hoe de eenvoud van de liedjes, de herhaling, de bezieling, het zachte en het zuivere zingen de ruimte vullen.  De gast heeft af en toe oogcontact met de goede vriend en de vrijwilliger. Het is een heel mooi samenzijn. 

De gast geeft na drie liedjes aan dat het genoeg is. En bedankt de Bedside Singers voor de bijzondere ervaring. ‘Dit is een mooie herinnering’, zegt de goede vriend dankbaar. 

‘Muziek brengt rust, verlicht pijn en geeft een geborgen gevoel’, vertelt Ingrid na afloop in de woonkeuken. ‘We kiezen onze liedjes zorgvuldig uit. Het zijn driestemmige wiegeliedjes in een koor van vier. We zingen het a capella en heel zacht. Dan is het extra moeilijk om zuiver te zingen.’ 

Ingrid vervolgt: ‘Het maakt ons blij om via het zingen persoonlijk contact te maken met de gasten. We merken dat we daarmee echt ondersteuning bieden en vinden het ontroerend om te zien hoe mensen worden geraakt. Dat geeft ons veel voldoening.’

De liedjes van de Bedside Singers komen uit allerlei landen en tradities en spreken een universeel gevoel van geborgenheid aan, zoals bij een wiegeliedje. Het zijn bijvoorbeeld Joodse en Afrikaanse liedjes, mantra’s uit India, volksliedjes, liedjes uit spirituele tradities. Allemaal onbekend, het een wat uitbundiger dan het ander. De liedjes hebben een eenvoudige melodie en driestemmige harmonie en door de herhaling in het lied komt de gast tot rust. Ria: ‘Samen brengen we een mooi a capella lied om mensen een gevoel van geborgenheid te geven’. 

Het is wel eens spannend om iemand in de laatste fase toe te zingen. Mensen zijn kwetsbaar, kunnen niet veel prikkels meer verdragen. Bedside Singer Karin, al jarenlang een bekend gezicht in ons hospice: ‘We doen dit juist om de mensen te troosten, zodat ze hun emoties een plek kunnen geven.’ Mariette vult aan: ‘Als mensen het te intens vinden als we dichtbij zitten, kunnen we ook vanuit de deuropening zingen of achter de kast blijven’. 

De Bedside Singers komen ongeveer eens per maand naar het hospice. Ze bellen van tevoren om te vragen wie er zijn en of er bij de gasten behoefte is om te worden toegezongen. De coördinatoren hebben een demonstratie gekregen zodat ze goed kunnen uitleggen aan de gasten wat het inhoudt. In Wassenaar worden de optredens van de Bedside Singers zeer gewaardeerd. Het is een mooie aanvulling op onze hospice zorg en de zorg voor naasten. 

Bij het eerste optreden van de Bedside Singers was ook vrijwilligster Monica aanwezig. Zij zingt in een koor. Het zachte, liefdevolle zingen met aandacht en de ontspanning en bezinning die ze bij de gast zag ontstaan, raakten haar. Ze heeft zich meteen aangemeld bij het Bedside Singers koor. 

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.