16 maart 2023: congres Carend met de Bedside Singers

Congres Sander de Hosson
2 september 2022

Kom je ook naar het eerste Congres van Carend? Met: onze ambassadeur Sander de Hosson, Teun Toebes en Manu Keirse. En met ons! Wij komen zingen. Niet te missen dus. Zet 16 maart alvast in je agenda.

Zo staat het op de website van Carend:

Op 16 maart 2023 organiseert Carend zijn eerste Jaarcongres. Dit congres zal de hele dag duren en zal plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht.

Het thema van het congres is ‘Leven toevoegen aan de dagen’, een belangrijke uitspraak van de ‘oermoeder’ van de palliatieve zorg, Cicely Saunders. Ook het nieuwe boek van longarts Sander de Hosson en journalist Els Quaegebeur, welke vlak voor het congres zal uitkomen draagt deze titel.

Op deze dag zal Carend alle domeinen van de palliatieve zorg uitgebreid behandelen en dat ook met topsprekers. Inmiddels hebben Teun Toebes, Manu Keirse, Sabine Netters en Mustafa Bulut al toegezegd hun medewerking te verlenen.

Ook zullen de inmiddels befaamde ‘Bedsidesingers’ een concert geven. De ochtend staat in het teken van plenaire sessies over onder andere palliatieve sedatie, palliatieve zorg in het verpleeghuis en medicatie in de palliatief-terminale fase, in de middag zijn er meerdere workshops. Zo zullen onderwerpen als ‘zorg in de stervensfase’, rouw en interculturele palliatieve zorg langskomen, waarbij deelnemers zelf hun verdiepend pad kunnen kiezen.

Dit congres gaan we voor het eerst een duidelijke verbinding maken met zorg ná de dood. Er zal een verdiepend workshop zijn over postmortale zorg, of te wel de zorg die uitvaartondernemers aan overledenen en hun naasten bieden. Om die reden is het congres en dus de netwerkvorming ook voor de uitvaartwereld interessant.

Het congres vindt op donderdag 16 maart 2023 plaats in de Jaarbeurs in Utrecht, is geaccrediteerd en toegankelijk voor iedereen met interesse in de palliatieve zorg. Uiteraard zullen we zorg dragen voor accreditatie voor zorgverleners.

Inschrijving voor het congres wordt medio oktober geopend. Houd onze nieuwsbrief in de gaten. U kan zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.