Data ankertraining 2024 zijn bekend

21 november 2023

In 2024 start een nieuwe ankertraining. Deze training is bedoeld voor Bedside Singers die de rol van anker op zich willen nemen. Een anker heeft de leiding over een groepje van 3 of 4 zangers aan het bed. In de training oefenen we de muzikale, emotionele en communicatieve vaardigheden die deze rol van je vraagt. Bedside Singers die zingen bij een koor dat volwaardig lid is van Bedside Singers Nederland kunnen meedoen: zowel koorleiders (met of zonder ervaring aan bed) als koorleden die minimaal 5 keer aan bed gezongen hebben. Per koor kunnen maximaal 2 zangers deelnemen. Lees hier meer over de ankertraining.

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.