This is the index.php template

Bedside Singers Leiden staan in magazine van Hospice Wassenaar

20 juni 2022

Zingen om troost te bieden

Sinds kort zijn de Bedside Singers actief in het hospice. Ingrid, Karin, Marieke en Ria zingen rondom het bed of de stoel van de gasten een aantal liedjes. A capella, dus zonder muzikale begeleiding. Naasten, vrijwilligers en verpleegkundigen kunnen aansluiten om mee te luisteren als de gast dat prettig vindt.

De eerste keer dat de Bedside Singers kwamen optreden was er op kamer 3 speciaal voor het optreden een goede vriend van onze gast gekomen om mee te genieten. Aan de andere kant van het bed zat een vrijwilliger. ‘Ga maar iets naar voren zitten, dan kan ik jullie goed zien’, zei mevrouw. De vier singers waren rustig binnengekomen en hadden hun klapstoeltjes rond het voeteneinde van het bed geschikt. Zonder woorden maakten ze contact met de gast. Ingrid Windmeijer stelt de leden van het koor kort voor en vertelt dat de gast zelf kan bepalen hoe lang er gezongen wordt. En stelt de gast meteen gerust: ‘Ik nodig u uit om te ontspannen en toe te laten wat er komt. Emoties zijn welkom. We verwachten geen applaus want we zien het zingen niet als voorstelling maar als manier om te ontspannen. Het mooiste compliment dat u ons kunt geven, is in slaap te vallen.’ 

Dan start het optreden. Karin, Marieke, Ria en Ingrid zingen zacht, liefdevol en aandachtig. De muziek raakt de gast. Haar ademhaling wordt langzamer en dieper. Het is indrukwekkend hoe de eenvoud van de liedjes, de herhaling, de bezieling, het zachte en het zuivere zingen de ruimte vullen.  De gast heeft af en toe oogcontact met de goede vriend en de vrijwilliger. Het is een heel mooi samenzijn. 

De gast geeft na drie liedjes aan dat het genoeg is. En bedankt de Bedside Singers voor de bijzondere ervaring. ‘Dit is een mooie herinnering’, zegt de goede vriend dankbaar. 

‘Muziek brengt rust, verlicht pijn en geeft een geborgen gevoel’, vertelt Ingrid na afloop in de woonkeuken. ‘We kiezen onze liedjes zorgvuldig uit. Het zijn driestemmige wiegeliedjes in een koor van vier. We zingen het a capella en heel zacht. Dan is het extra moeilijk om zuiver te zingen.’ 

Ingrid vervolgt: ‘Het maakt ons blij om via het zingen persoonlijk contact te maken met de gasten. We merken dat we daarmee echt ondersteuning bieden en vinden het ontroerend om te zien hoe mensen worden geraakt. Dat geeft ons veel voldoening.’

De liedjes van de Bedside Singers komen uit allerlei landen en tradities en spreken een universeel gevoel van geborgenheid aan, zoals bij een wiegeliedje. Het zijn bijvoorbeeld Joodse en Afrikaanse liedjes, mantra’s uit India, volksliedjes, liedjes uit spirituele tradities. Allemaal onbekend, het een wat uitbundiger dan het ander. De liedjes hebben een eenvoudige melodie en driestemmige harmonie en door de herhaling in het lied komt de gast tot rust. Ria: ‘Samen brengen we een mooi a capella lied om mensen een gevoel van geborgenheid te geven’. 

Het is wel eens spannend om iemand in de laatste fase toe te zingen. Mensen zijn kwetsbaar, kunnen niet veel prikkels meer verdragen. Bedside Singer Karin, al jarenlang een bekend gezicht in ons hospice: ‘We doen dit juist om de mensen te troosten, zodat ze hun emoties een plek kunnen geven.’ Mariette vult aan: ‘Als mensen het te intens vinden als we dichtbij zitten, kunnen we ook vanuit de deuropening zingen of achter de kast blijven’. 

De Bedside Singers komen ongeveer eens per maand naar het hospice. Ze bellen van tevoren om te vragen wie er zijn en of er bij de gasten behoefte is om te worden toegezongen. De coördinatoren hebben een demonstratie gekregen zodat ze goed kunnen uitleggen aan de gasten wat het inhoudt. In Wassenaar worden de optredens van de Bedside Singers zeer gewaardeerd. Het is een mooie aanvulling op onze hospice zorg en de zorg voor naasten. 

Bij het eerste optreden van de Bedside Singers was ook vrijwilligster Monica aanwezig. Zij zingt in een koor. Het zachte, liefdevolle zingen met aandacht en de ontspanning en bezinning die ze bij de gast zag ontstaan, raakten haar. Ze heeft zich meteen aangemeld bij het Bedside Singers koor. 

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.

Bedside Singers Groningen zingen tijdens Dag van de Levensvragen


Op zaterdag 25 juni 2022 is de landelijke Dag van de Levensvragen. Een dag van bezinning op het leven en van verbinding met jezelf en de ander. Wellicht ook een dag van inzicht en troost. De Bedside Singers Groningen nodigen jou uit voor een moment van niet-weten, bezinning of inzicht. Loop je even langs? Dan kun je genieten van hun ontspannende klanken.

Zaterdag 25 juni 11.00 – 14.00 u in mini-stadstuin van Hooghouse (ingang tussen Spilsluizen 15 en 17).

Bedside Singers Groningen zingen in het Groninger Stadstuintje

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.

Eindelijk weer een live Koorleidersdag

15 april 2022

Op zaterdag 9 april kwamen de koorleiders en contactpersonen van alle koren in Nederland eindelijk weer live bij elkaar tijdens de Koorleidersdag in Utrecht. We zijn trots op alle koren die in de moeilijke coronatijd bleven oefenen en verbinding hielden met elkaar. Tijdens de Koorleidersdag deelden we ervaringen en inspireerden we elkaar met ideeën. Veel koren zijn inmiddels begonnen of staan op het punt om te beginnen met zingen aan het bed.

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.

Bedside Singers Leiden in FNV Senioren

9 februari 2022

Zingen voor een stervende is in Nederland geen gewoonte, weet Bedside Singer Ingrid Windmeijer (rechts op de foto). ‘We kennen sowieso weinig sterfrituelen in ons land, dat is jammer. Het is belangrijk en mooi om sterven met rituelen een plaats te geven in de samenleving.’ Daarom werd vijf jaar geleden de stichting Bedside Singers Nederland opgericht. Zo begint het artikel in FNV Senioren. Lees het hele artikel hier.

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.

Noorderlicht Prijs 2021 gewonnen!

19 oktober 2021

Wat zijn we blij! We wonnen de Noorderlicht Prijs 2021, uitgereikt door de Stichting Als en Dan. Aan de prijs is een geldbedrag van 1000 euro gekoppeld. We zullen dit bedrag gebruiken voor trainingen voor onze geweldige koorleiders. Bedankt Stichting Als en Dan, we zijn jullie bijzonder dankbaar!

De Stichting Als & Dan wil een positieve bijdrage leveren aan de positie van (ongeneeslijk) zieken, stervenden en ouderen in onze samenleving. Belangrijke doelen zijn: het bespreekbaar maken van de dood, of het stimuleren van die bespreekbaarheid, in zowel de samenleving als in de gezondheidszorg en het bevorderen van het begrip voor ouderen en een waardevolle plek voor ouderen in de samenleving.

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.

Het eerste optreden van Bedside Singers Bardo

19 november 2020

De Bedside Singers Bardo waren al een tijdje klaar om te zingen maar corona zorgde ervoor dat het steeds werd uitgesteld. Tot er een herdenkingsdienst in Hospice Bardo werd georganiseerd waar ze konden zingen. En daar volgde een optreden uit in Hoorn, ook bij een herdenkingsdienst. De eerste echte uitvoering was een feit. Corrie Schuld, contactpersoon van Bedside Singers Bardo: ‘Dat was zo mooi en voelde zo goed!’

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.

Onze website is online!

13 november 2020

Hoera! Onze kakelverse website is online! Op 14 juni 2019 richtten we de landelijke stichting Bedside Singers Nederland op. Een stichting die Bedside Singerskoren in Nederland ondersteunt. Ons doel: we willen graag zingend van waarde zijn voor mensen in de laatste fase van hun leven. Op deze website lees je wie we zijn, wat we doen en hoe het werkt. En je vindt hier alle Bedside Singerskoren in Nederland.

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.

Reportage in het Parool

9 maart 2020

Bedside Singers Amsterdam in hospice Oostpoort

Zingen voor mensen in hun laatste levensfase: ‘Die intimiteit is waanzinnig’. De Bedside Singers zingen voor mensen die in hun laatste levensfase zijn. ‘Onze liedjes vormen soms een brug tussen waar ze nu zitten en het onbekende waar ze naartoe gaan.’
Tom Grosfeld van het Parool volgde ons een middag in hospice ZorgHerberg Oostpoort. Dat leverde deze hele mooie reportage op.

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.

Interview met Ingrid Windmeijer

31 december 2019

Dit interview is gepubliceerd in het Parool op 31 december 2019.

Bedside Singers zingen aan het bed van stervenden

De Bedside Singers Amsterdam zingen voor mensen in hun laatste levensfase. Voorzitter Ingrid Windmeijer (62) licht toe.

Welke nummers passeren de revue?

We zingen driestemmige wiegeliedjes in een koor van vier. A capella – je moet dus een beetje zuiver kunnen zingen. Het zijn bijvoorbeeld Joodse en Afrikaanse liedjes, mantra’s uit India, volksliedjes, liedjes uit spirituele tradities. Allemaal onbekend, het een wat uitbundiger dan het ander.

En dan staan jullie aan het bed?

Ja, aan het bed van een stervende. We willen die mensen bijstaan, zodat ze niet alleen zijn. Muziek ontspant en verlicht.

Is dat spannend?

Het is spannend om de dood in de ogen te kijken. Die kwetsbaarheid – het is soms ongemakkelijk daar bij te zijn. Maar dat willen we wél. Ik denk dat de laatste fase soms te weinig in beeld is en in eenzaamheid wordt doorstaan in een achterkamertje.

Hoe ontmoeten jullie die mensen?

In Amsterdam gaan we elke drie weken naar een hospice. We bellen van tevoren om te vragen wie er zijn, en of er behoefte is aan ons koor. De vrijwilligers van de hospice laten we via een demonstratie ervaren hoe het is om te worden toegezongen, zij ­vertellen het dan aan de gasten.

Doen jullie aan verzoeknummers?

In principe niet. Wel hebben we eens na iemands overlijden Aan de Amsterdamse grachten gezongen, op verzoek van diens familie. En laatst zongen we voor een Syrische vrouw een wiegeliedje in haar moedertaal. Dat was voor haar een mooie ­verrassing.

Zingen jullie alleen in Amsterdam?

Daar zijn we begonnen met ons koor, dat uit negen zangers bestaat. We zijn het nu aan het uitrollen door heel Nederland. Er zijn al 45 koor­leiders in verschillende steden bezig een koor op te richten.

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.

NH Nieuws: strijders

9 december 2019

Bekijk de monoloog van ‘strijder’ Petrie Akkerman. In de serie Strijders geeft NH Nieuws ambitieuze en inspirerende Noord-Hollanders een podium om hún verhaal te vertellen. Petrie Akkerman, onze oprichtster, vertelt in een korte monoloog over haar droom en de uitvoering daarvan.

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.