Bedside Singers Den Helder

Wat doen we?

De Bedside Singers Den Helder zingen voor mensen in hun laatste levensfase. We zingen met drie a vier van onze koorleden aan het bed. We brengen rustige driestemmige liedjes zonder instrumentale begeleiding (a capella). Er kan zo een sfeer van ontspanning, warmte en liefde ontstaan rond degene die we toezingen. Ook aanwezige familieleden of zorgverleners kunnen dit ervaren.

Wat zingen wij?

Wij zingen meerstemmige liedjes in allerlei talen en uit allerlei muzikale en spirituele tradities, zonder te verwijzen naar een religie. Het zijn korte melodieën die door de herhalingen voor een rustige stemming zorgen. Wij richten ons bij de keuze van de liedjes op degene die we toezingen.

Wil je dat we komen zingen?

Is er een dierbare in je omgeving ernstig ziek of in de laatste levensfase? Denk je dat hij of zij het fijn vindt om naar rustgevende liedjes te luisteren? Wij komen op verzoek met 3 of 4 zangers langs. Dat kan in een hospice, verpleeghuis of ziekenhuis, maar ook thuis in Den Helder en directe omgeving. Er zijn geen kosten aan verbonden. Donaties zijn welkom, zie onderaan deze pagina.

We kunnen ook een optreden verzorgen bij een herdenking, uitvaart of andere bijeenkomst. We kunnen als drie- of viertal komen maar ook meer zangers zijn mogelijk. Bij zo’n optreden vragen we wel een bijdrage om de onkosten te dekken. Informeer via email naar de mogelijkheden: denhelder@bedsidesingers.nl.

Wil je ons steunen?

Een gift om ons financieel te ondersteunen is altijd welkom. Dat kan op rekeningnummer NL83 ASNB 8843 7518 59 t.n.v. MM van Kesteren met als omschrijving donatie BSS Den Helder. Hartelijk dank daarvoor, het geeft ons de mogelijkheid om meer mensen toe te zingen.

Voor verdere informatie, stuur een email naar denhelder@bedsidesingers.nl.

Wil je meezingen?

Informeer naar de huidige mogelijkheden via een email aan ons: denhelder@bedsidesingers.nl. Je krijgt op korte termijn antwoord.

Wie zijn we?

We zijn een groep van zeven zangeressen onder de bezielende leiding van Tinie Doedens, muziekagoog. We hebben de basisworkshop van Bedside Singers Nederland gevolgd en acteren ook in de geest van de landelijke organisatie. Dat betekent dat we met veel toewijding zingen om anderen te ondersteunen. We zijn niet gebonden aan een specifiek geloof.

BSS Den Helder

Nieuws

16 april 2024

Fotograaf: Peter van Aalst | Redmouse Productions

Naar aanleiding van het persbericht over het 5-jarig bestaan, werd koorleider Tinie Doedens van de Bedside Singers Den Helder samen met koorlid Margreeth geïnterviewd door journalist Petra Bies van de Helderse Courant. De weergave ervan staat in de Helderse Courant en de Schager Courant van 16 april 2024. Het mooie artikel vind je hier.

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.