Bedside Singers Bardo Hoofddorp

Wat doen we?

Bedside Singers Bardo zingen voor mensen in hun laatste levensfase. Door zacht, liefdevol en aandachtig te zingen bieden wij een moment van ontspanning en bezinning. We zitten rond het bed en zingen zacht, rustig en met aandacht. We creëren een sfeer waarin de patiënt kan ontspannen en genieten van de zang, alleen voor haar of hem.

Wij zijn verbonden aan Hospice Bardo in Hoofddorp en zingen voor mensen in het hospice en voor mensen die via Bardo thuis palliatieve zorg krijgen.

Desgewenst zingen we ook voor ernstig zieke mensen buiten het hospice. Dat kan thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Ook zingen we graag bij herdenkingsdiensten, in de kerk of op bijeenkomsten. Zo zongen we bijvoorbeeld op het terrein van MH17 in Vijfhuizen.

Wil je dat we komen zingen?

Is er een dierbare in je omgeving ernstig ziek of in de laatste levensfase? Denk je dat hij of zij het fijn vindt om naar rustgevende liedjes te luisteren? Laat het ons weten. Wij komen, in overleg, met 3 of 4 zangers langs. Dat kan in hospice Bardo maar ook thuis, in een verpleeghuis of ziekenhuis in Hoofddorp en omgeving.

Neem contact op met:
Corrie Schuld
cmschuld@gmail.com
06-20 95 88 70

Wil je je ervaring delen over je ontmoeting met Bedside Singers Bardo?

We horen graag hoe je de muzikale ontmoeting met ons hebt beleefd. Je kunt je reactie achterlaten via dit emailadres: cmschuld@gmail.com. Wij plaatsen dan, met jouw toestemming, je reactie of suggestie op deze website.

Wil je meezingen?

Op dit moment is er een wachtlijst in Hoofddorp. Het kan dus even duren voordat je als zanger mee kunt doen. Wil je je alvast aanmelden? Neem dan contact op met Emile Vriens, muzikaal leider van de Bedside Singers Bardo Hoofddorp: e.vriens1@hetnet.nl.

Wie zijn we?

We zijn met 10 zangers, waarvan 8 mensen klaar zijn om aan het bed te zingen.

Nieuws

1 februari 2023: drukke weken

De afgelopen weken hebben we heel veel gezongen, zeker in de kerstperiode. Zo mochten we zingen tijdens de bijzondere viering ‘Cirkel van licht’ in hospice Bardo. Tijdens deze jaarlijkse viering worden de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden herdacht, samen met de nabestaanden. Met het pop-upkoor zongen we ‘Let the love shine a light’ en alle nabestaanden mochten meezingen. Dat was een bijzondere ervaring.

Ook zongen we 2 keer bij een uitvaart en aan het graf van een van de patiënten die heel lang in het hospice verbleef. Bijzonder is ook dat we gevraagd werden om te zingen na een zalving, in de kleine kapel van het verzorgingshuis in Badhoevedorp. De pastor die de dienst leidde zorgde voor een sfeervol moment waarin we enkele mooie nummers zongen. De familie was zichtbaar aangedaan en dankbaar voor onze bijdrage aan dit bijzondere moment.

We zijn heel blij dat onze groep groot is zodat we de aanvragen om te zingen goed kunnen verdelen.

 

3 november 2022: zingen tijdens een bijeenkomst over palliatieve zorg in Bardo

We mochten zingen tijdens een informatiebijeenkomst op het eiland de Kaag. Jan Berkvens, geestelijk verzorger in Bardo, leidde de bijeenkomst die gewijd was aan de palliatieve zorg in het Hospice. Het was een prachtig samenzijn waarin we met diverse liederen de bijeenkomst luister konden bijzetten.

Bekijk hier een fragment van het optreden.

15 augustus 2022: ook actief in de zomer

Ondanks dat het vakantietijd is hebben de BSS Hoofddorp steeds kunnen zingen. Elke week in Hospice Bardo en afgelopen week mochten we voor twee mensen zingen in de huiskamer van het hospice. Het was genieten voor iedereen. Ook hebben we weer gezongen bij het monument van de MH 17 samen met het Bardo Hospicekoor. Dat was een prachtige ontmoeting. Komend weekend zingen we met allen (inmiddels 11 zangers) in een oecumenische kerkdienst en aan het eind van deze maand zingen we tijdens een herdenking. We zijn volop in beweging.

13 april 2022: een zangdemonstratie voor vrijwilligers

Tijdens een bijeenkomst van vrijwilligers die in de thuissituatie werken voor Bardo zongen de Bedside Singers Bardo Hoofddorp voor hen. Zo konden ze kennis maken met de Bedside Singers en hen mogelijk ook vragen aan het bed te zingen in de thuissituatie.

8 november 2021: zingen tijdens een informatieavond over leven en sterven

De afgelopen week mochten we zingen tijdens een informatieavond over ‘Leven en sterven in Bardo’ waarbij beelden en ervaringen in het Hospice Bardo werden gedeeld. Een mooie avond die door de geestelijk verzorger van Bardo, een verpleegkundige en een vrijwilligster werden gevuld met de thema’s ‘de gast centraal’ en ‘rituelen in Bardo’. Vanwege de oplopende coronacijfers was het niet erg druk. De zang van de Bardo Bedside Singers was een waardevolle aanvulling op de thema’s.

7 november 2021: zingen tijdens een oecumenische dienst

Vandaag mochten we zingen tijdens een oecumenische dienst met het thema ‘heel worden’. Tijdens de dienst werd ons gevraagd om iets te vertellen over wat we doen, voor wie en wanneer. Na afloop mochten we twee bundels in ontvangst nemen uit handen van de schrijfster Jacqueline Roelofs van der Linden. De bundel ‘Scheppende kracht’ met gedichten, liederen en gebeden werd door haar gesigneerd evenals het tweede boekje ‘Licht dat mensen raakt’.

7 juli 2021: we zongen in Bardo aan het bed

De Bedside Singers Bardo mochten vanavond zingen voor mevrouw W in Bardo. Mevrouw vond het best spannend dat er speciaal voor haar gezongen werd maar al bij het eerste lied zag je de spanning wijken en gaf ze te kennen dat ze genoot. Halverwege wilde mevrouw even staan want ze had erg veel last van haar rug. Ze nam de gelegenheid waar om even te vertellen dat ze het moeilijk vindt om in Bardo te zijn, zeker ook voor haar kleinkinderen. De Bedside Singers wisten dat mevrouw vandaag jarig was maar zij wilde liever niet toegezongen worden. Dat respecteerden we en we hervatten het repertoire met een Russisch liedje. Het was duidelijk dat mevrouw de rustige en harmonieuze klanken van de Bedside Singers heel erg heeft gewaardeerd en was dankbaar voor de aandacht die haar ten deel viel.

4 juli 2021: we zongen voor het eerst aan het bed

De Bedside Singers Bardo hebben met 4 leden voor het eerst mogen zingen aan het bed van mevrouw A en haar familie. Het was ontroerend en zo mooi om te zien hoe mevrouw A en haar man, en de familie genoten van de warme en harmonieuze klanken van de vijf liederen. Na afloop vertelde mevrouw dat ze zo wel mee had willen zingen als ze de noten had gekend.

Voor de Bedside Singers zelf was het een spannende ervaring want alle familieleden zijn erg muzikaal en zouden elke wanklank kunnen horen maar dat gebeurde niet. De hele familie wilde meeluisteren en stonden in de tuin om ervoor te zorgen dat het binnen niet te druk zou zijn. Het vervulde ons met een zekere trots dat we eindelijk na zo lang samen te oefenen mochten zingen voor iemand in haar laatste levensfase. De warme sfeer in huis en de hartelijke ontvangst maakte het makkelijk en zoals een van de zangers het verwoorde: ‘Zodra ik over de drempel stapte viel alle spanning van mij af’. Dit eerste begin, deze ervaring, dragen we met ons mee in het hele verdere verloop van de Bedside Singers Bardo. We hebben iets moois neergezet.

25 maart 2021: we zongen tijdens de herdenkingsdienst Op Reis

De Bedside Singers Bardo in Hoofddorp hebben het geluk dat ze nog wekelijks live kunnen oefenen in de kerk. Dat leidde tot de uitnodiging om mee te werken aan een herdenkingsdienst met het thema Op Reis. Drie leden zongen vier liederen, deels tijdens het oplezen van de namen van mensen die het afgelopen kwartaal in hospice Bardo zijn overleden.

Corrie Schuld: ‘Het was mooi en best spannend want het klonk natuurlijk heel anders dan we gewend zijn in de kerk. We zijn weer een ervaring rijker en de motivatie om door te gaan is nog sterker geworden. We zijn dankbaar dat we dit kunnen en mogen doen.’

 

15 november 2020: de eerste echte uitvoering

We waren al een tijdje klaar om te zingen maar corona zorgde ervoor dat het steeds werd uitgesteld. Tot er een herdenkingsdienst in Hospice Bardo werd georganiseerd waar we konden zingen. En daar volgde een optreden uit in Hoorn, ook bij een herdenkingsdienst. De eerste echte uitvoering was een feit. Dat was zo mooi en voelde zo goed!

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.