Bedside Singers Bardo Hoofddorp

Wat doen we?

Bedside Singers Bardo zingen voor mensen in hun laatste levensfase. Door zacht, liefdevol en aandachtig te zingen bieden wij een moment van ontspanning en bezinning. We zitten rond het bed en zingen zacht, rustig en met aandacht. We creëren een sfeer waarin de patiënt kan ontspannen en genieten van de zang, alleen voor haar of hem.

Wij zijn verbonden aan Hospice Bardo in Hoofddorp en zingen voor mensen in het hospice en voor mensen die via Bardo thuis palliatieve zorg krijgen.

Desgewenst zingen we ook voor ernstig zieke mensen buiten het hospice. Dat kan thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Ook zingen we graag bij herdenkingsdiensten, in de kerk of op bijeenkomsten. Zo zongen we bijvoorbeeld op het terrein van MH17 in Vijfhuizen.

Wil je dat we komen zingen?

Is er een dierbare in je omgeving ernstig ziek of in de laatste levensfase? Denk je dat hij of zij het fijn vindt om naar rustgevende liedjes te luisteren? Laat het ons weten. Wij komen, in overleg, met 3 of 4 zangers langs. Dat kan in hospice Bardo maar ook thuis, in een verpleeghuis of ziekenhuis in Hoofddorp en omgeving.

Neem contact op met:
Corrie Schuld
cmschuld@gmail.com
06-20 95 88 70

Wil je je ervaring delen over je ontmoeting met Bedside Singers Bardo?

We horen graag hoe je de muzikale ontmoeting met ons hebt beleefd. Je kunt je reactie achterlaten via dit emailadres: cmschuld@gmail.com. Wij plaatsen dan, met jouw toestemming, je reactie of suggestie op deze website.

Wil je meezingen?

Op dit moment is er een wachtlijst in Hoofddorp. Het kan dus even duren voordat je als zanger mee kunt doen. Wil je je alvast aanmelden? Neem dan contact op met Emile Vriens, muzikaal leider van de Bedside Singers Bardo Hoofddorp: e.vriens1@hetnet.nl.

Wie zijn we?

We zijn met 9 zangers, waarvan 3 mensen klaar zijn om aan het bed te zingen. Deze 3 zangers zijn tevens toegerust om de andere leden te ondersteunen en samen te oefenen.

Nieuws

7 juli 2021: we zongen in Bardo aan het bed

De Bedside Singers Bardo mochten vanavond zingen voor mevrouw W in Bardo. Mevrouw vond het best spannend dat er speciaal voor haar gezongen werd maar al bij het eerste lied zag je de spanning wijken en gaf ze te kennen dat ze genoot. Halverwege wilde mevrouw even staan want ze had erg veel last van haar rug. Ze nam de gelegenheid waar om even te vertellen dat ze het moeilijk vindt om in Bardo te zijn, zeker ook voor haar kleinkinderen. De Bedside Singers wisten dat mevrouw vandaag jarig was maar zij wilde liever niet toegezongen worden. Dat respecteerden we en we hervatten het repertoire met een Russisch liedje. Het was duidelijk dat mevrouw de rustige en harmonieuze klanken van de Bedside Singers heel erg heeft gewaardeerd en was dankbaar voor de aandacht die haar ten deel viel.
4 juli 2021: we zongen voor het eerst aan het bed

De Bedside Singers Bardo hebben met 4 leden voor het eerst mogen zingen aan het bed van mevrouw A en haar familie. Het was ontroerend en zo mooi om te zien hoe mevrouw A en haar man, en de familie genoten van de warme en harmonieuze klanken van de vijf liederen. Na afloop vertelde mevrouw dat ze zo wel mee had willen zingen als ze de noten had gekend.

Voor de Bedside Singers zelf was het een spannende ervaring want alle familieleden zijn erg muzikaal en zouden elke wanklank kunnen horen maar dat gebeurde niet. De hele familie wilde meeluisteren en stonden in de tuin om ervoor te zorgen dat het binnen niet te druk zou zijn. Het vervulde ons met een zekere trots dat we eindelijk na zo lang samen te oefenen mochten zingen voor iemand in haar laatste levensfase. De warme sfeer in huis en de hartelijke ontvangst maakte het makkelijk en zoals een van de zangers het verwoorde: ‘Zodra ik over de drempel stapte viel alle spanning van mij af’. Dit eerste begin, deze ervaring, dragen we met ons mee in het hele verdere verloop van de Bedside Singers Bardo. We hebben iets moois neergezet.

25 maart 2021: we zongen tijdens de herdenkingsdienst Op Reis

De Bedside Singers Bardo in Hoofddorp hebben het geluk dat ze nog wekelijks live kunnen oefenen in de kerk. Dat leidde tot de uitnodiging om mee te werken aan een herdenkingsdienst met het thema Op Reis. Drie leden zongen vier liederen, deels tijdens het oplezen van de namen van mensen die het afgelopen kwartaal in hospice Bardo zijn overleden.

Corrie Schuld: ‘Het was mooi en best spannend want het klonk natuurlijk heel anders dan we gewend zijn in de kerk. We zijn weer een ervaring rijker en de motivatie om door te gaan is nog sterker geworden. We zijn dankbaar dat we dit kunnen en mogen doen.’

 

15 november 2020: de eerste echte uitvoering

We waren al een tijdje klaar om te zingen maar corona zorgde ervoor dat het steeds werd uitgesteld. Tot er een herdenkingsdienst in Hospice Bardo werd georganiseerd waar we konden zingen. En daar volgde een optreden uit in Hoorn, ook bij een herdenkingsdienst. De eerste echte uitvoering was een feit. Dat was zo mooi en voelde zo goed!

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.