Bedside Singers Nimma

Wat doen we?

We zingen in groepjes van drie of vier voor mensen in hun laatste levensfase, zittend rond het bed. Dat kan zijn in een hospice, ziekenhuis, verpleeghuis of gewoon bij mensen thuis. Natuurlijk mogen er ook zorgverleners, familieleden en/of vrienden bij zijn. Dat stellen we zelfs op prijs.

We zingen veelal een kleine 20 minuten, maar bepalen de duur gezamenlijk ter plekke.

We hopen dat mensen genieten van ons zingen. Sommigen ontspannen ervan, anderen worden erdoor getroost of worden er blij van.

Met ons allen kunnen we ook zingen voor een grotere groep mensen, bijvoorbeeld in de huiskamer van een verzorgings – of verpleeghuis of hospice.

Tenslotte: we kunnen ook zingen bij een afscheidsritueel, vóór of na het overlijden.

Wil je dat we komen zingen?

Mocht u graag willen dat we komen zingen, neem dan per mail contact met ons op: nimma@bedsidesingers.nl. Als u in de mail uw telefoonnummer vermeldt, bellen wij u zo spoedig mogelijk voor nader overleg.

In principe zijn er geen kosten aan ons zingen verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Wie zijn we?

Bedside Singers Nimma is een kleine groep zangers uit Nijmegen en Beuningen. Ons repertoire bestaat uit eenvoudige meerstemmige, melodieuze liedjes. We zingen in allerlei talen en uit allerlei culturen en religieuze of spirituele tradities.

Graag tot ziens!

BSS Nimma

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.