Bedside Singers Noard-Fryslân

Wat doen we?

Wij zijn de Bedside Singers uit het noordelijke deel van Friesland. We zingen voor mensen die zich in de laatste levensfase bevinden. Met rustgevende melodieën, met of zonder tekst, hopen we ontspanning, rust en mogelijk troost te bieden. We zingen zacht en met volle aandacht. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wil je dat we komen zingen?

Is er een dierbare in je omgeving ernstig ziek en in de laatste levensfase? En denk je dat hij of zij het fijn zou vinden om rustgevende, gezongen liedjes te luisteren? Laat het ons weten. We komen, in overleg, met drie of vier zangers langs. Dat kan thuis, in een hospice, verpleeghuis of ziekenhuis zijn.

Als je wilt dat we komen zingen, neem dan contact op via noard-fryslan@bedsidesingers.nl of via telefoon 06-49906997.

Ben je betrokken bij een hospice, verpleeghuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie? Dan komen we graag kennismaken. Zo kunnen we bijv. een bijdrage verzorgen tijdens een teambijeenkomst of herdenkingsdienst.

Wil je meezingen?

Op dit moment zingen we met twaalf mensen. Voor onze groep bestaat inmiddels een wachtlijst. Desgewenst kun je je daarvoor aanmelden via noard-fryslan@bedsidesingers.nl

Nieuws

18 maart 2024:

In het Nieuwsblad Noordoost-Friesland is op 15 maart jl. een prachtig artikel geschreven over ons mooie werk, klik hier voor de PDF-versie: Artikel Nieuwsblad Noordoost-Friesland

Artikel BSS Noard-Fryslan

5 februari 2024:

Met deze mooie groep mensen van Bedside Singers Noard-Fryslân, hebben wij zaterdag 3 februari een workshop gevolgd van Bedside Singers Nederland, o.l.v. Petrie Akkerman.

Een dag vol luisteren, (in)voelen, praten, delen, lachen, leren én zingen aan het bed. Wat een waardevolle en leerzame dag was het. Een opstap naar het mooie werk dat wij straks hopen te mogen gaan doen: ‘ Zingen voor de ziel op reis’.

BSS Noard-Fryslân

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.