OVER DE ANBI-STATUS

Wij, stichting Bedside Singers Nederland, hebben per 1 januari 2021 de ANBI-status: we zijn een ‘algemeen nut beogende instelling’. Een ANBI-status wordt – na aanvraag – verleend door de Belastingdienst. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Verder betekent het dat:

  • we een instelling zijn zonder winstoogmerk,
  • wij en de mensen die rechtstreeks bij ons betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen,
  • onze bestuurders en beleidsbepalers niet over het vermogen van de instelling mogen beschikken alsof het hun eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen,
  • we niet meer vermogen mogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor ons werk. Daarom moet ons eigen vermogen beperkt blijven,
  • de beloning voor onze bestuurders beperkt is tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden,
  • we een actueel beleidsplan hebben,
  • we een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen hebben, dan kun je zien in onze jaarrekening van juni 2019 tot eind 2020 en van 2021,
  • we voldoen aan de administratieve verplichtingen van de Belastingdienst.

Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.