wat doen we?

Wij zingen voor de ziel op reis

Bedside Singers zingen voor mensen in de laatste levensfase: voor de ziel op reis. We zitten rond het bed en zingen zacht, rustig en met compassie. We nodigen de toegezongene uit om te ontspannen en toe te laten wat er komt. Emoties zijn welkom en we vinden het niet erg zij, hij of die in slaap valt. We verwachten geen applaus want we zien het zingen niet als voorstelling maar als bedding om in te ontspannen.

Er zijn geen kosten verbonden aan het zingen. Een gift is wel van harte welkom.

Ook voor naasten en zorgverleners

Naasten en zorgverleners zijn van harte welkom om mee te luisteren. Door het zingen ontstaat er ruimte om stil te staan, emoties te voelen en afscheid te nemen. Het ‘zorgen voor’ kan even plaats maken voor ‘samen zijn’.

Hoe werkt het?

In de maanden, weken of dagen voor het overlijden komen we op het afgesproken moment met 3 of 4 zangers langs. In het hospice, verpleeghuis, ziekenhuis of thuis. We zitten rond het bed of de stoel van de toegezongene en zingen een aantal liedjes. A capella, dus zonder muzikale begeleiding. We zingen zolang zij, hij of hen het prettig vindt.

De stervensfase is kwetsbaar, intiem en bijzonder. We vinden het een eer om daaraan bij te dragen. We doen alles met zorg en in overleg met de toegezongene en de naasten en stellen ons bescheiden op. We komen zachtjes binnen en nemen onze eigen krukjes mee. Zo hoeven we geen stoelen te verplaatsen.

Wat zingen we?

We kiezen onze liedjes zorgvuldig uit. Ze komen uit allerlei landen en tradities en spreken een universeel gevoel van geborgenheid aan, zoals bij een wiegeliedje. Ze hebben een eenvoudige melodie en driestemmige harmonie en door ze te herhalen kan de cliënt meer en meer ontspannen. Een enkele keer zingen we een verzoeknummer: als het past in ons repertoire en als we op tijd op de hoogte zijn. We zijn niet gebonden aan een religieuze stroming.

De Bedside Singers Amsterdam zingen in hospice Zorgherberg Oostpoort. Fotograaf: Marc Driessen

Wat betekent het zingen voor de toegezongene?

Muziek heeft de kracht om ons te raken en te verbinden. Dat horen we ook terug van de mensen voor wie we hebben gezongen. Zij ervaren onze liedjes als een warme bedding waarin ze kunnen ontspannen, troost vinden en zich kunnen overgeven. Ook horen we regelmatig dat er herinneringen boven komen die verdieping geven aan het stervensproces.

Onze ervaringen, een paar voorbeelden

Hieronder lees je over onze ervaringen in een hospice waar we regelmatig zingen.

Onrust en ontspanning wisselen elkaar af

We zingen voor een vrouw met dementie, 85 jaar. Ze is in de war, onrustig en straalt lichte paniek uit want ze is van alles kwijt. Ze zit aangekleed en rechtop in bed. Paraat. Zodra onze eerste tonen klinken zien we haar rustiger worden: ze gaat liggen, doet haar ogen dicht en ontspant. Haar tranen zijn op, zegt ze na het eerste liedje. Onrust en ontspanning wisselen elkaar af. In de momenten tussen de liedjes gaat ze weer op zoek naar alles dat kwijt is. We hebben nog niet eerder zo sterk het effect van onze liedjes gezien, van paniek naar overgave en weer terug.

Zodra we zingen raakt de muziek haar

We zingen voor een relatief jonge vrouw, begin 50 schatten we. Ze vertelt dat haar muzieksmaak heel divers is en dat ze graag iets vrolijks hoort omdat ze zich in een niet zo vrolijke situatie bevindt. Ons repertoire is rustig, niet heel vrolijk. Rustig vindt ze gelukkig ook fijn. Zodra we zingen raakt de muziek haar. Ze durft haar tranen te laten zien. Na het eerste liedje zegt ze dat ze het ontzettend mooi vindt. Dat het zingen direct binnenkomt. Het geeft haar een gevoel van thuiskomen, van compleet zijn.

Na 3 liedjes vindt ze het mooi geweest. We krijgen een warme en liefdevolle handdruk en wij zeggen: ‘Misschien tot ziens’. ‘Ja, misschien’, zegt ze. Ze leeft in gestolen tijd, ze had niet verwacht er nog te zijn. En ze weet niet of ze daar wel of niet blij mee moet zijn want de dagen lijken steeds meer op elkaar. Ze is erg blij met onze muzikale toegift.

Tussen de hoestbuien door zingt hij mee

Een man van rond de 70 jaar vertelt over zijn muzikale verleden. Hij bespeelde meerdere instrumenten en bij muziek ligt zijn hart, zijn passie, dat is overduidelijk. Hij vindt het buitengewoon moeilijk om dat stuk van zijn leven af te moeten sluiten. We zingen en onmiddellijk schieten emoties naar boven. Tussen de liedjes door vertelt hij over zijn eigen ervaringen met muziek. Zijn ogen glanzen. Bij het laatste liedje stelt hij voor om mee te zingen, ook al doet zijn stem het niet meer goed. Hij neemt de leiding en dirigeert ons, vol overgave, met zwaaiende armen. En tussen zijn hoestbuien door zingt hij mee.

Een kamer vol zingende mensen

We zingen voor een man uit Eritrea in een kamer vol met bezoek. Hij zit in een rolstoel, een beetje voorovergebogen, en heeft het zichtbaar moeilijk. We denken dat hij niet lang meer heeft. We kiezen voor het Afrikaanse liedje Noyana en dat valt in goede aarde: de man in de rolstoel probeert zachtjes mee te zingen en zijn bezoek vraagt om de tekst. Die schrijven we uit op een papiertje. Het wordt een klein feestje want iedereen zingt mee. Noyana betekent ‘We zijn onderweg naar het paradijs’. We zingen alleen dit lied, met z’n allen, keer op keer en met een verwarmd hart verlaten we de kamer.

Wil je dat we komen zingen?

Is er een dierbare in je omgeving ernstig ziek of stervende? Denk je dat die het fijn vindt om naar rustgevende liedjes te luisteren? Wij zingen graag voor jouw dierbare. Neem contact op met het koor bij jou in de buurt.

Werk je in een hospice, verpleeghuis of ziekenhuis?

Misschien wil jouw organisatie op regelmatige basis Bedside Singers ontvangen om te zingen voor de bewoners? Bespreek de mogelijkheden met het Bedside Singerskoor in jouw buurt.

Is er geen koor bij jou in de buurt?

Neem dan contact op met Bedside Singers Nederland. Misschien kunnen we je verder helpen.

Wat ontzettend mooi, het zingen komt direct binnen. Het geeft me een gevoel van thuiskomen, van compleet zijn.

Marjolijn

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.