wie steunt ons?

Warme steun

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding en ons bezoek is kosteloos voor de toegezongene. We zien het zingen aan het bed als een geschenk. Voor ons is dat een belangrijk uitgangspunt.

We zijn afhankelijk van gulle donateurs en fondsen. We zijn daarom ontzettend blij met de warme steun van het Oranje Fonds, het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, Ars Donandi, de Contribute Foundation, Stichting RCOAK, Stichting Henriëtte Fonds, het Dr. C.J. Vaillant Fonds, Fonds Sluyterman van Loo, de Stichting Brentano’s en JC Ruigrok Stichting. Hartelijk dank daarvoor!

logo_fonds_sluytermanvanloo

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.