wie zijn we?

Zangers met een warm hart

Wij zijn mensen die houden van samen zingen en van een muzikale ontmoeting met een ander. Het maakt ons blij om via het zingen persoonlijk contact te maken. We merken dat we daarmee echt ondersteuning bieden en vinden het ontroerend om te zien hoe mensen worden geraakt. Dat geeft ons veel voldoening.

Met 6 bevlogen mensen bouwen we aan de landelijke organisatie Bedside Singers Nederland.

Ons bestuur:

  • Ingrid Windmeijer (voorzitter)
  • Els Groot (penningmeester)
  • Gerda Naber (secretaris en fondsenwerver)

Onze medewerkers:

  • Petrie Akkerman (oprichter, artistiek leider, hoofdtrainer)
  • Marieke Maan (coördinator)
  • Brenda Poppenk (communicatieadviseur)

Wil je met ons kennismaken?

Onze visie

We zien sterven als onderdeel van het leven en vinden het belangrijk om het sterfbed met elkaar te dragen. Zo sluiten we aan bij de traditie van vele gemeenschappen: van zingen rond het sterfbed. We zien dat dit voor troost en verbinding zorgt, voor zowel de stervende als de nabestaanden.

Verlichting van pijn en angst

Uit wetenschappelijk onderzoek op diverse palliatieve afdelingen blijkt dat het luisteren naar muziek zorgt voor vermindering van pijn en ander fysiek ongemak. Daardoor hebben mensen minder behoefte aan pijnbestrijding. De positieve effecten van instrumentale muziek gelden nog sterker voor zang. De menselijke stem is oorspronkelijk, direct en toegankelijk. Angst en eenzaamheid nemen af door het diepgaande gevoel van contact dat ontstaat bij het zingen rond het sterfbed. 

Een voorbeeld uit de praktijk

We zingen voor een vrouw van rond de 55 jaar. Ze ligt in bed, kreunend en woelend van de pijn. Haar dochter van 14 en haar man zitten naast haar. Ze wachten op de verpleegster die morfine komt brengen. Op verzoek zingen wij alvast een liedje. Al tijdens het eerste lied, een wiegeliedje, wordt de vrouw rustiger. Haar ademhaling wordt langzamer en dieper, het kreunen wordt minder. Later zegt Gerda, de hospice-coördinator:

Door jullie liedjes kon ze ontspannen en werd de pijn minder. Ook gaven jullie haar dochter een mooie herinnering in deze ellendige tijd.

Onze doelen

Het doel van Bedside Singers Nederland is om het stervensproces te verlichten door te zingen aan het bed. In onze statuten formuleren we het als volgt:

  • Wij bevorderen het zingen aan het bed als instrument van palliatieve zorg in Nederland. Daarnaast willen wij uitwisseling en samenwerking faciliteren en bevorderen tussen koren met de naam Bedside Singers, als een lerend netwerk.
  • Wij ondersteunen de kwaliteit en professionaliteit van onze koorleiders en zangers in Nederland.

Onze kernwaarden

Menselijk

We zijn van waarde voor mensen in de stervensfase door, voornamelijk via zang, contact te maken met de toegezongene. Zo bieden we ontspanning, verbinding, bezinning en troost.

Met respect en compassie

We geven met compassie en respect open aandacht aan de mensen voor wie we zingen. We erkennen de ander zoals hij is, zonder een oordeel te vormen en zijn betrokken zonder overspoeld te worden door de emoties die kunnen opkomen. We staan voor authentiek contact en waardevolle interactie.

Gericht op kwaliteit

We werken met zowel professionals als amateurzangers. We scholen ons tijdens repetities en workshops in de specifieke kwaliteiten die nodig zijn voor het zingen aan het bed.

Wil je meer over ons weten? Lees dan ons jaarverslag 2023.

Hoe het begon…

Petrie Akkerman, zangeres en therapeut, richtte eind 2016 het eerste Bedside Singers koor op, met een aantal zangers uit haar buurt in Amsterdam. Bij haar ouders die dementie hebben, zag zij hoe essentieel muziek is voor het emotionele welzijn, met name op moeilijke momenten. Zij raakte geïnspireerd om ook mensen in de laatste levensfase zingend te ondersteunen.

Petrie Akkerman

In Nederland bleken dit soort koren nog niet te bestaan. Elders in de wereld wel, onder de naam Thresholdchoirs. Dat is een wereldwijd netwerk van koren, ontstaan vanuit Amerika. Het Amsterdamse koor sloot zich daarbij aan.

De media gaf brede aandacht aan het Amsterdamse initiatief. Dat leverde veel reacties op van mensen uit het hele land die ook graag willen zingen aan het bed. Daarom organiseerde Bedside Singers Amsterdam een aantal informatiebijeenkomsten, om nieuwe koren op weg te helpen.

Gewonnen: de Over Hoop Prijs 2018

In 2019 wonnen de Bedside Singers Amsterdam de Over Hoop Prijs 2018: een geldprijs bestemd voor een organisatie die ‘in positieve zin iets wezenlijks overhoop haalt op het grensvlak van cultuur en maatschappij.’ De jury was onder de indruk van de eenvoud, de bezieling en de belangeloosheid van het initiatief: ‘De Bedside Singers Amsterdam eren de waardigheid van het leven en normaliseren tegelijkertijd de dood door zich er met open vizier op te richten.’

Met de prijs, een geldbedrag van 25.000 euro, groeide het Amsterdamse koor uit tot een landelijke organisatie. Op 14 juni 2019 was de Stichting Bedside Singers Nederland een feit.

Wat een mooie liedjes. Zo prachtig in harmonie. Hartverwarmend.

Evert

Onze Bedside Singers zingen zonder financiële vergoeding. Een gift is wel van harte welkom. Daarmee kunnen we meer mensen zingend ondersteunen in de laatste levensfase.

We hebben de ANBI-status.